Y Dôm Dawns yn eich Digwyddiad Chi

Mae’r Dôm Dawns ar gael yn awr i wneud eich digwyddiad chi yn atyniad cwbl unigryw i’ch ymwelwyr. Wedi’i gynllunio fel modd o fynd â dawns i’r bobl, gall ein sinema cludadwy 7m o faint gael ei osod ar eich safle a bod ar agor i ymwelwyr mewn llai nag 8 awr.

Os hoffech chi gyflwyno’r dôm dawns yn rhan o’ch digwyddiad neu ŵyl, mae croeso i chi gysylltu â ni fel y gallwn drafod yr opsiynau ar gyfer llogi.