Submergence Team


Production Crew

Carole Blade
Ym mis Rhagfyr 2011, penodwyd Carole i swydd y Cynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru, pan lansiwyd Coreo Cymru, ar y cyd â Chapter, er mwyn hybu dawns yng Nghymru ac yn rhyngwladol. www.coreocymru.com

Carole Blade

Matt Wright
Mae Matt yn Ffotograffydd Masnachol ac Artist Gweledol sy’n arbenigo mewn cynhyrchu cynnwys 360°. Ef oedd yn gyfrifol am ddyfeisio’r prosiect ac am ei gyd-gynhyrchu, gyda’i bartner creadigol, Janire Najera. www.mattwrightphotography.co.uk

Matt Wright

Janire Najera
Mae Janire yn un o sylfaenwyr grŵp URRL, platfform creadigol sy’n archwilio’r ffiniau rhwng celf, dylunio a thechnoleg. Roedd hi’n gyfrifol am gyd-gynhyrchu trioleg Submergence ar gyfer y dôm dawns gyda Matt.  

Janire Najera

Bill Mitchell
Mae Bill Mitchell yn wneuthurwr ffilmiau ac enillydd Oscar sy’n arbenigo mewn creadigaethau treigl-amser. Defnyddiwyd ei ddelweddau stoc mewn cynyrchiadau di-ri. www.blueskyfootage.com  

Bill Mitchell

Joe Abraham Dean
Mae Joe Dean yn gweithio dan faner Lumenscapes, gan arbenigo mewn goleuadau ac effeithiau gweledol ar gyfer ffilmiau a digwyddiadau byw. Mae’n gweithio yn Santa Fe, New Mexico. www.lumenscapes.com

Joe Abraham Dean

Justin Duval
Mae Justin Duval yn wneuthurwr ffilm sy’n gweithio yn Los Angeles, Mae ganddo brofiad helaeth o weithio ar ffilmiau nodwedd fel dyn camera a chyfarwyddwr ffotograffiaeth.

Justin Duval

John Collinsgwood
Mae John yn artist digidol hynod brofiadol ym meysydd dylunio graffeg, ffotograffiaeth, fideo digidol, traciau sain a pherfformiadau cydweithredol. Mae’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth greadigol wyneb-yn-wyneb i unigolion artistig. www.dbini.com

John Collinsgwood

Keefa Chan
Mae Keefa Chan yn gyfarwyddwr ffotograffiaeth a gweithredwr camera a fu’n gweithio yn y diwydiant darlledu ers 10 mlynedd a mwy. www.bambaroofilms.co.uk

Keefa Chan

Manuel Pestana
Manuel Pestana was responsible for the editing and the visual effects of Pal o´Me Heart. He was also involved in the initial technical development of the dome..    

Manuel Pestana

Choreographers & Dancers

Jim Ennis
Sorry, this entry is only available in English.

Jim Ennis

Jessica Cohen
Sorry, this entry is only available in English.

Jessica Cohen

(English) Daniel Connor
Sorry, this entry is only available in English.

(English) Daniel Connor

(English) Murilo Leite
Sorry, this entry is only available in English.

(English) Murilo Leite

Felix Otaola
Felix has been shaping Earthfall’s sound for 10 years as a sound designer.  Alongside his Earthfall work, he has also performed internationally as a musician and sound engineer.

Felix Otaola

Frank Naughton & Sion Orgon
Frank and Sion have both been involved at many of  Earthfall´s performances, composing for keyboards, vocals and percussion. They have composed the soundtrack for Pal o´Me Heart.Frank and Sion have both performed with Earthfall is many of their productions, composing for keyboards, vocals and percussion.

Frank Naughton & Sion Orgon

Carole Blade
Ym mis Rhagfyr 2011, penodwyd Carole i swydd y Cynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru, pan lansiwyd Coreo Cymru, ar y cyd â Chapter, er mwyn hybu dawns yng Nghymru ac yn rhyngwladol. www.coreocymru.com

Carole Blade

Tanja Råman
Mae Tanja Råman yn goreograffydd aml-wobrwyol sydd wedi datblygu esthetig symudiad pendant a phenodol. Arweiniodd hyn at ddangos ei gwaith mewn canolfannau a digwyddiadau dawns nodedig a phwysig. www.tanjaraman.com

Tanja Råman

Sandra Harnisch-Lacey
Mae’r coreograffydd gwobrwyol Sandra Harnisch-Lacey wedi teithio ledled Ewrop a Chanada. Mae ei chwmni cynhyrchu nodedig yn creu sioeau theatr ddawns arloesol, gwaith safle-benodol a ffilmiau ac yn uno dawnsio ag arddulliau parcour a breakdance. www.harnischlacey.com    

Sandra Harnisch-Lacey

Matt Wright
Mae Matt yn Ffotograffydd Masnachol ac Artist Gweledol sy’n arbenigo mewn cynhyrchu cynnwys 360°. Ef oedd yn gyfrifol am ddyfeisio’r prosiect ac am ei gyd-gynhyrchu, gyda’i bartner creadigol, Janire Najera. www.mattwrightphotography.co.uk

Matt Wright

Janire Najera
Mae Janire yn un o sylfaenwyr grŵp URRL, platfform creadigol sy’n archwilio’r ffiniau rhwng celf, dylunio a thechnoleg. Roedd hi’n gyfrifol am gyd-gynhyrchu trioleg Submergence ar gyfer y dôm dawns gyda Matt.  

Janire Najera

Sean Tuan John
Mae Sean Tuan John wedi creu prosiectau dawns/theatr a ffilm a ddangoswyd mewn gwyliau ledled y byd. Mae ei waith yn cyfuno elfennau idiosyncratig, hiwmor tywyll ac actio dros-ben-llestri! http://www.seantuanjohn.com/    

Sean Tuan John

Bill Mitchell
Mae Bill Mitchell yn wneuthurwr ffilmiau ac enillydd Oscar sy’n arbenigo mewn creadigaethau treigl-amser. Defnyddiwyd ei ddelweddau stoc mewn cynyrchiadau di-ri. www.blueskyfootage.com  

Bill Mitchell

Joe Abraham Dean
Mae Joe Dean yn gweithio dan faner Lumenscapes, gan arbenigo mewn goleuadau ac effeithiau gweledol ar gyfer ffilmiau a digwyddiadau byw. Mae’n gweithio yn Santa Fe, New Mexico. www.lumenscapes.com

Joe Abraham Dean

Laura Moy
Mae Laura Moy yn ddawnsiwr cyfoes sy’n byw yng Nghymru. Teithiodd gyda chwmnïau fel NoFit State Circus & Citrus Arts ac mae hi wedi datblygu ei harddull ei hun ar gyfer y polyn Tsieineaidd.  

Laura Moy

Daniel Aing
Ar ôl hyfforddi ym maes capoeira, daeth Daniel, sy’n hanu o Marseille, o hyd i fyd dawns. Ers hynny, treuliodd flynyddoedd lawer yn datblygu ei sgiliau mewn arddulliau cyfoes a breakdance.

Daniel Aing

Justin Duval
Mae Justin Duval yn wneuthurwr ffilm sy’n gweithio yn Los Angeles, Mae ganddo brofiad helaeth o weithio ar ffilmiau nodwedd fel dyn camera a chyfarwyddwr ffotograffiaeth.

Justin Duval

Daniel Ovel
Mae Daniel Ovel, ‘Didge’ i’w gydnabod, wedi bod yn dawnsio breakdance ers naw mlynedd ac wedi perfformio a chystadlu ledled y DG, Ewrop a thu hwnt.          

Daniel Ovel

John Collinsgwood
Mae John yn artist digidol hynod brofiadol ym meysydd dylunio graffeg, ffotograffiaeth, fideo digidol, traciau sain a pherfformiadau cydweithredol. Mae’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth greadigol wyneb-yn-wyneb i unigolion artistig. www.dbini.com

John Collinsgwood

Keefa Chan
Mae Keefa Chan yn gyfarwyddwr ffotograffiaeth a gweithredwr camera a fu’n gweithio yn y diwydiant darlledu ers 10 mlynedd a mwy. www.bambaroofilms.co.uk

Keefa Chan

Lara Ward
Mae Lara yn berfformiwr Theatr Gorfforol sy’n gweithio yng Nghymru. Mae’n gweithio’n agos gyda choreograffwyr ar ddyfeisio symudiadau, cymeriadau, testunau a gwaith lleisiol ar gyfer y theatr, ffilm a chyflwyniadau safle-benodol. http://www.laraward.co.uk/

Lara Ward

Neil Hainsworth
Ar ôl graddio o’r LCDs, glaniodd Neil yn y byd proffesiynol. Mae’n gweithio ar gynyrchiadau yn Iwerddon, Cymru ac America yn bennaf. www.neilorangepeel.com

Neil Hainsworth

Manuel Pestana
Manuel Pestana was responsible for the editing and the visual effects of Pal o´Me Heart. He was also involved in the initial technical development of the dome..    

Manuel Pestana

Eve Hanckok
Mae Eve yn ddawnsiwr ifanc o Abertawe. Hwn oedd y tro cyntaf iddi fod yn rhan o gynhyrchiad ffilm lle’r oedd angen iddi weithio ar leoliad ac o flaen sgrin werdd.      

Eve Hanckok